Ochrana osobných údajov Vytlačiť
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy: - zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.